Rreth nesh

''Skill'' është një studio komunikimi i bazuar në kompetenca. 
Ne thellojmë përmbajtjen dhe gjejmë mënyrën më efektive dhe elegante për t'i përcjellë ato.
Aftësia ofron shërbime për shumicën, por jo për të gjithë.
Ne jemi profesionistë dhe vendosim cilësinë në vend të parë.

Vlerat tona

Përgjegjshmëria, e vërteta, ndershmëria, përkushtimi, besnikëria. Ne besojmë në etikën e punës dhe bujarinë.
Qasja jonë profesionale bazohet në korrektësinë dhe përpjekjen për të përmirësuar gjithmonë veten.
Për ne respekti për njerëzit dhe arsimi qëndrojnë përpara fitimeve.

Spin doctoring, crisis & litigation pr