Organizimi i evenimenteve

 

Organizimi i evenimenteve


Ne jemi të guximshëm dhe të ndershëm.

Ne organizojmë evenimente të thjeshta ose komplekse me shpejtësi të lartë.

Ne krijojmë (në mënyrë fleksibël, origjinale dhe brilante) seminare, konferenca, festivale, konferenca, duke kombinuar seriozitetin dhe ndjeshmërinë, thellimin dhe aftësinë për të komunikuar përmbajtjen e dashur për klientin.

Jemi angazhuar në fusha si kultura, e drejta e autorësisë, shëndeti, drejtësia, ekonomia, bankat, teknologjitë e reja, mjedisi, administrata publike, politika, çështje sociale.