Reputacioni në ueb

 

Reputacioni në ueb


Na pëlqen apo jo, tashmë jemi siç na prezanton Google. Gjëja e parë që bëjmë kur njohim një profesionist ose një organizatë është që shpesh kërkojmë informacion për ta në internet. Pikërisht për këtë arsye, një reputacion i keq në internet mund të ketë pasoja negative në jetën tonë të përditshme dhe në jetën tonë private, profesionale e sipërmarrëse.

Çdo kërkesë që vë në pikëpyetje kredibilitetin personal të një personi (hapja e një llogarie rrjedhëse, kërkesa për kredi, trajtimi më i mirë ose më i keq nga një furnizues) është në fakt i kushtëzuar thellë nga perceptimi publik i të cilit, Identiteti i internetit tani është një pjesë themelore.

Përmes një aktiviteti të kujdesshëm dhe të vazhdueshëm, ne monitorojmë gjithçka që thuhet online për një person, shërbim, ngjarje dhe organizim të caktuar, duke ndërhyrë për të korrigjuar provat negative dhe për të përmirësuar identitetin e përgjithshëm në internet.