Skill On Air (Aftësitë në transmetim të drejtpërdrejtë)

 

Skill On Air (Aftësitë në transmetim të drejtpërdrejtë)


Skill On Air është një risi në peizazhin italian të informacionit dhe komunikimit.

Një shërbim ekskluziv, për disa, i projektuar për njerëz shumë të përkushtuar që ndajnë një element: mungesa e kohës.

Skill On Air është në gjendje të ofrojë në një kohë të shkurtër, në një publik të sofistikuar, një plus të njohurive për disa tema të zgjedhura të agjendës italiane dhe të jashtme ekonomike, politike, sociale dhe kulturore, nga ekspertë me rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare.